Fizjoterapia Dąbrowa Górnicza w pełni przygotowują do prowadzenia samodzielnej praktyki fizjoterapeutycznej

2019-09-16

Fizjoterapia jest to kierunek dla ludzi aktywnych, dynamicznych, lubiących pracę z ludźmi. ) opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku fizjoterapia (0-63,5 punktów). Fizjoterapia jako dziedzina nauki cały czas się rozwija, dlatego dalszy rozwój kariery zawodowej, tak naprawdę związany jest z wyborem ścieżki specjalizacyjnej oraz miejscem docelowej pracy. Fizjoterapia Dąbrowa Górnicza w pełni przygotowują do prowadzenia samodzielnej praktyki fizjoterapeutycznej. Celem jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia w PWSZ jest wykształcenie dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą specjalistów - fizjoterapeutów. Fizjoterapia za granicą, czyli wszystkie informacje jakie znalazłam oraz otrzymałam odnośnie pracy fizjoterapeuty w innych krajach. Studia na kierunku Fizjoterapia należą do grupy studiów konsekutywnych. Studia na kierunku fizjoterapia pozwolą Ci uzyskać wiedzę oraz umiejętności niezbędne do usprawniania osób niepełnosprawnych lub tych, które utraciły pełną sprawność ruchową w wyniku doznanego urazu. Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”. Jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, trwają 5 lat i kończą się egzaminem dyplomowym. Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia i skreśleniem/usunięciem z listy osób przyjętych na ten kierunek. Absolwenci PWSZ kierunku Fizjoterapia przygotowani są merytorycznie i praktycznie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym. Fizjoterapia jest istotną częścią systemu usług opieki zdrowotnej i społecznej. Delegacja członków SKNF i studentów kierunku Fizjoterapia uroczyście przekazali prezenty Caritas. Należy jednak pamiętać, że fizjoterapia jest na tyle indywidualna, że w różnych przypadkach będzie oddziaływać na pacjenta odmiennie. W ramach podnoszenia kompetencji zawodu fizjoterapeuty, aktualnie na poziomie ministerialnym trwają dyskusje, aby studia na kierunku fizjoterapia były prowadzone WYŁĄCZNIE w trybie stacjonarnym. - Uważam, że fizjoterapia jest zawodem przyszłości, bo patrząc na sytuację społeczno-demograficzną w Polsce i w Europie, społeczeństwo się starzeje. - Fizjoterapia nie jest kierunkiem łatwym. Studia II stopnia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia.