Badanie szczelności budynku jest opłacalne dla inwestora

2020-12-09

Wynik ten świadczy o jakości zaprojektowania i wykonania budynku; jest on też przydatny do precyzyjnego obliczenia przyszłego zużycia energii na cele ogrzewania i chłodzenia budynku. Lokalizację nieszczelności w budynku prowadzi się najczęściej za pomocą wytwornicy dymu (fot. Nie wykryto znacznych przecieków powietrza, wynik pomiaru był ponadto znacznie lepszy od wartości granicznej i nie obligował wykonawcy do poprawiania szczelności powietrznej budynku. Badanie szczelności budynku jest opłacalne dla inwestora.