Innowacyjne bariery przeciwpowodziowe są przeznaczone do budowy wałów

2020-08-06

W ciągu maksymalnie kilku minut jedna osoba może zamontować skuteczne i niezawodne zabezpieczenie przeciwpowodziowe, które uchroni nasz dobytek przed zalaniem. W celu dopasowaniu systemu do układu terenowego na załamaniach trasy zamiast słupów pośrednich stosuje się słupy pośrednie kątowe, dostosowane do nowego kąta bariery przeciwpowodziowej. Innowacyjne bariery przeciwpowodziowe https://floodwarden.com/elementy-systemu/ są przeznaczone do budowy wałów. Zlikwidowane zostaną także stare i zniszczone schody prowadzące na skarpę, latarnie w parku, bariery ochronne oraz inne obiekty małej architektury. Bariery te składają się ze słupów końcowych montowanych na stałe przed ościeżnicą, w ościeżnicy albo we wnęce muru. Elementy te mogą zostać estetycznie wpasowane w otaczający obszar, dzięki czemu te nowoczesne zabezpieczenia przeciwpowodziowe nie zakłócają krajobrazu cent miast. Bariery są pakowane po trzy sztuki zestawie, wraz z pasami zamknięcia. Bariery mogą być ze sobą łączone. Zapora ta pozwala na uzyskanie wymaganej długości oraz wysokości bariery ochronnej, poprzez zestawianie pojedynczych zapór lub tworzenie systemu piramidalnego.