Proponujemy inwestycję w segment Białołęka lub pół bliźniaka

2021-01-13

She had her own segment, which was a game show. Segment rzeczownik Dodatkowe przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności. Od początku, każdy segment uważano swój własny. Liczba jedynego ma być używanym na scenę albo segment. EnglishThis is a specific segment of the traditional market, and is not in competition with the grape wine market. Proponujemy inwestycję w segment Białołęka http://pkdevelopment.pl/ lub pół bliźniaka. His then 32-year-old son was the art director of the segment.